Üretimimizin her aşamasında çevremizi korumaya yönelik önlemler alıyor, çalışanlarımızı çevre ve geri dönüştürülebilirlik konusunda eğitiyor ve Çevre Politikamız dâhilinde yarınlarımıza yeşil ve temiz bir dünya bırakabilmek adına gayret gösteriyoruz.

 "DOĞAYA SAYGI” ilkesiyle yola çıkan firmamız, mürekkep hammadde tedariki, mürekkep üretimi ve satışı sırasında çevreye zararı olabilecek her şeyi minimuma indirmeye çalışmaktadır. Bunun için oluşabilecek atıkların, belirlenen kaplarda birikimini sağlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara teslim etmekteyiz.

Kurduğumuz Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere uymaktayız.